CENÍK

Ceny jsou vždy dohodnuty mezi společností a klientem individuálně!
Provedené práce jsou předepisovány k úhradě daňovým dokladem s datem vystavení a zdanitelného plnění v poslední den v měsíci (resp. čtvrtletí), za který se služby provádějí, nebo bezprostředně po ukončení prací (pokud se zpracovávají doklady za určité období (měsíc) zpětně v období bezprostředně následujícím). Daňový doklad má splatnost 14 dní, pokud není stanoveno jinak.

KONTAKT

Sídlo firmy: Veveří 522/13
Plzeň – Litice, 321 00
Mobil: 777 14 13 59

Email: bara.svob@seznam.cz
web: www.uctosvobodova.cz
IČO: 05577152
DIČ: CZ05577152
Bankovní spojení: 9705019001/5500 (CZK)